Strandopleiding

Gedurende de zomermaanden worden er lessen op het strand gegeven voor de diplomalijn ‘Lifeguard Beach’. Deze lijn kent drie diploma’s; Junior Lifeguard Beach, Lifeguard Beach en Senior Lifeguard Beach. Daarnaast zijn er binnen Lifeguard Beach twee specialisaties te weten Schipper en Chauffeur. 
Elk diploma bestaat uit Proeven van Bekwaamheden (pvb’s), waar opdrachten voor gemaakt moeten worden. De pvb’s dienen tijdens de stranddiensten te worden afgetekend. Voor bepaalde onderdelen zullen er tijdens de strandlessen aftekenmomenten gecreëerd worden.

Junior Lifeguard Beach

Het diploma Junior Lifeguard is bedoelt voor de beginnende strandwachten. Tijdens de opleiding doen zij theoretisch kennis op over de zee, wind en stroming, getijden en het werk als strandwacht. De opleiding is vooral op gericht om strandwachten te leren hoe ze zichzelf kunnen redden in zee en hoe ze met diverse reddingsmethoden andere mensen kunnen redden.

Instroomeisen: geldig EHBO diploma

Lifeguard Beach

Na het behalen van het diploma Junior Lifeguard kunnen de strandwachten doorstromen naar Lifeguard. De opleiding tot Lifeguard gaat weer een stapje verder en is er op gericht dat een strandwacht in diverse situaties leiding kan geven aan een Junior Lifeguard. Daarnaast wordt er dieper op de theorie ingegaan.

Instroomeisen: geldig EHBO diploma

Senior Lifeguard Beach

Daarna kunnen de strandwachten opgaan voor de opleiding Senior Lifeguard. Van een Senior Lifeguard wordt verwacht dat hij of leiding kan geven aan het gehele team tijdens een stranddienst en/of een reddingsactie.
Omdat dit diploma veel kennis, inzicht, aansturingsvermogen en ervaring vereist van de strandwacht, heeft Reddingsbrigade Den Helder zelf extra instroomeisen voor dit diploma toegevoegd. Het diploma Senior Lifeguard Beach wordt verspreid over twee jaar aangeboden voor degene die nog niet voldoende ervaring hebben. 

Instroomeisen: geldig EHBO diploma, Lifeguard Beach diploma, minimale leeftijd van 18 jaar en minimaal 1 seizoen ervaring als postcommandant.

Voor een internationaal referentiekader sluiten de opleidingen van Reddingsbrigade Nederland aan op de opleidingseisen die door de International Lifesaving Federation (ILS)  zijn geformuleerd

Specialisaties

Lifeguard Schipper

De Reddingsbrigade traint in het varend redden voor zowel het binnenwater als op zee. Aanvullend op het diploma Lifeguard Beach kan je je specialiseren in schipper op de vaartuigen van Reddingsbrigade Den Helder. Tijdens de opleiding krijg je uitleg over het vaartuig en leer je aan de hand van een aftekenlijst diverse vaar- en reddingtechnieken.

Lifeguard Chauffeur

Het rijden met een hulpverleningsvoertuig vereist specifieke kennis en vaardigheden. In aanvulling op het diploma Lifeguard is het mogelijk een specialisatie te volgen tot Lifeguard Chauffeur. Tijdens de opleiding krijg je uitleg over het voertuig en bijbehorende inventaris en leer je aan de hand van een aftekenlijst het voertuig te besturen op de weg en het strand. De opleiding wordt afgesloten met het uitvoeren van een proeve van bekwaamheid (PvB).

Instroomeisen: geldig EHBO diploma, Lifeguard Beach diploma, minimaal 1 jaar in bezit rijbewijs B  (inclusief rijervaring)

Optische- en Geluidssignalen (O&G)

Reddingsbrigade Nederland (RN) is een aangewezen hulpverleningsdienst. Dit betekent dat reddingsbrigade-chauffeurs optische- en geluidssignalen mogen voeren om kenbaar te maken dat zij een ‘dringende taak’ vervullen.

Om met O&G te mogen rijden dient de chauffeur in het bezit te zijn van het door Reddingsbrigade Nederland erkende O&G certificaat.

Instroomeisen: geldig EHBO diploma, Lifeguard Chauffeur diploma, geldig rijbewijs B