Historie Reddingsbrigade Den Helder

Reddingsbrigade Den Helder (RBDH) is 1 maart 1973 opgericht door een aantal enthousiaste vrijwilligers die met het oog op de strandveiligheid actie wilden ondernemen. Deze vereniging heeft zich aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland (KNBRD) om zo een landelijk opgesteld opleidingsprogramma te mogen opleiden.

Veel vrijwilligers zijn hier een groot deel van hun vrije tijd mee bezig. Tot 2008 was de Reddingsbrigade gehuisvest op diverse locaties, inclusief stalling van het materieel en materiaal en leslokalen voor het geven van cursussen. Vanaf 2008 is de huisvesting van RBDH verplaatst naar de nieuw gebouwde brandweerkazerne aan de Bastiondreef. Vanaf het jaar 2009 zijn een tweetal ontwikkelingen actueel die de positie van RBDH raken, namelijk de verdergaande professionalisering in RVR verband en instelling van Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN).

Verdergaande professionalisering

Landelijk gezien is er een tendens van verdergaande professionalisering en een grotere intensieve samenwerking tussen de hulpdiensten. Vanuit Veiligheidsbureau NHN zijn er tal van initiatieven om de (waterhulp)verlening beter op elkaar af te stemmen. Een positieve uitwerking hiervan is de bereikbaarheid via C2000 met de meldkamer Haarlem en de efficiënte samenwerking met de Ambulancedienst. Op landelijk niveau en ook lokaal wordt de waterhulpverlening steeds meer op elkaar afgestemd om in de hulpverlening beter te presteren.

Voorbeelden hiervan zijn

  • Samenwerkingsverbanden tussen Reddingsbrigade Nederland (KNBRD) en de KNRM
  • Pilot Regionale voorzieningen Reddingsbrigades (RVR), waarin samenwerkingsverbanden worden geïnitieerd met de instelling van een RVR coördinator in de regio NHN. Een uitvloeisel hieruit is de goede samenwerking tussen de Reddingsbrigades Den Helder en Callantsoog
  • Alarmering door het Kustwachtcentrum Den Helder waardoor complementaire hulpverlening mogelijk is door de RBDH en de KNRM Den Helder Callantsoog Julianadorp Huisduinen Donkere Duinen.

Voorbeelden hiervan zijn

• Samenwerkingsverbanden tussen Reddingsbrigade Nederland (KNBRD) en de KNRM

• Pilot Regionale Reddingsbrigades (RVR), waarin samenwerkingsverbanden worden geïnitieerd met de instelling van een RVR coördinator in NHN. Een uitvloeisel hieruit is de goede samenwerking tussen de Reddingsbrigade Den helder en de Reddingsbrigade Callantsoog

• Alarmering door het Kustwachtcentrum Den Helder waardoor complementaire hulpverlening mogelijk is door de RBDH en de KNRM Den Helder Callantsoog Julianadorp Huisduinen Donkere Duinen