Zwemmen

Maandag: 19:00 – 20:00
Donderdag: 19:30 – 20:30

Reddingsbrigade Den Helder biedt opleidingen aan voor jong en oud. Vanaf 8 jaar is het mogelijk om lid te worden en een opleiding te volgen, beginnende bij de basis in het zwembad met Junior Redder en daarna Lifesaving.
Tijdens deze opleiding staan eigen veiligheid en zelfredzaamheid voorop en leren de kandidaten op een sportieve manier stapsgewijs zichzelf en anderen te redden. Na het behalen van het diploma Lifesaver is het mogelijk om door te stromen naar de professionele waterhulpverleningsopleidingen tot Lifeguard op het strand.
Daarnaast is het ook mogelijk om je kennis verder uit te breiden door het behalen van specialisaties en/of het behalen van een instructeursdiploma.
Hieronder vind je een overzicht van alle opleidingen die Reddingsbrigade Den Helder aanbiedt. De diverse opleidingen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

Zwembadopleiding

In de diplomalijn ‘Lifesaving’ wordt onderscheid gemaakt tussen drie series met elk een aantal brevetten en diploma’s. Op basis van leeftijd en vaardigheden worden de leden door de instructeurs ingedeeld voor een diploma

Varend Redden

De Reddingsbrigade traint in het varend redden voor zowel het binnenwater als op zee. Daarnaast is het regelmatig mogelijk om via de vereniging voordelig de opleiding vaarbewijs deel I en II en marifoon-basis certificaat te volgen.

Open water leerlijn

In de open water leerlijn ga je onder andere dit leren:
meevaren in een reddingsboot,
het redden van drenkelingen,
communiceren met portofoon,
het gebruiken van diverse reddingsmiddelen.

Overige opleidingen

Leden van de Reddingsbrigade krijgen naast de genoemde opleidingen ook de mogelijkheid om een opleiding te volgen voor:
• EHBO, inclusief AED en reanimatie
•Rijden met optische en geluidsignalen
•Gebruik van C2000 communicatie middelen
•Kaderopleidingen

Zwembad

In het zwembad wordt er getraind voor de diplomalijn ‘Lifesaving’ . Op twee momenten per week is er een zwemles waarin zowel het zwemmen als het reddend zwemmen met diverse technieken worden geoefend. Eens per jaar worden er examens georganiseerd zodat leden hun diploma kunnen behalen. Vanaf 8 jaar en in het bezit van minimaal diploma B van het “zwem ABC” ben je al van harte welkom bij het zwemmen.

Op maandagavond wordt er getraind door leden tot 16 jaar. Op basis van leeftijd en vaardigheden worden de kandidaten verdeeld over de banen.

Oudere leden vanaf 16 jaar zijn welkom om te komen trainen op donderdagavond. Een gedeelte van de banen is beschikbaar voor diplomazwemmen en wordt begeleid door een instructeur.

Alle diploma’s behaald, maar wil je wel je kennis en conditie op peil houden? Dan zijn er minimaal 2 banen beschikbaar voor conditiezwemmen. Leden kunnen hier banen zwemmen, al dan niet volgens een lesschema.  

ZWEMBADOPLEIDING

De diplomalijn ‘Lifesaving’ wordt onderscheid gemaakt tussen drie series met elk een aantal brevetten en diploma’s.
Oudere leden vanaf 16 jaar zijn welkom om te komen trainen op donderdagavond. Een gedeelte van de banen is beschikbaar voor diplomazwemmen en wordt begeleid door een instructeur.

Wil je gewoon je kennis en conditie op peil houden? Dan zijn er minimaal 2 banen beschikbaar voor conditiezwemmen.
Leden kunnen hier banen zwemmen, al dan niet volgens een lesschema. 
Je bent altijd welkom om naar het Aquacentrum Den Helder te komen. Je mag dan geheel vrijblijvend een paar proeflessen bij ons komen volgen

JUNIOR REDDER 1 T/M 4, vanaf 8 JAAR

Junior Redder is bedoeld voor de allerjongsten en er vooral op gericht om spelenderwijs jezelf te leren redden. Daarna maken de kinderen kennis met verschillende hulp- en reddingsmiddelen en wordt een begin gemaakt met het aanleren van de vaardigheden om een droge redding (een redding vanaf de kant) uit te voeren. Wanneer alle diploma’s zijn behaald, is iemand Junior Redder.

ZWEMMEND REDDER 1 T/M 4, 9-12 JAAR

Zwemmend Redder gaat weer een stapje verder en is er meer op gericht om een ander te redden. Tijdens deze opleiding wordt er kennis gemaakt met het uitvoeren van een natte redding (een redding in het water) en wordt er ingegaan op het handelen tijdens een ongeval. Wanneer alle diploma’s zijn behaald, is iemand Zwemmend Redder.

LIFESAVER 1 T/M 3, VANAF 12 JAAR

Life Saver diploma’s zijn de laatste diploma’s in de Lifesaving lijn en zijn meer gericht op het samen uitvoeren van een redding. De zelfredzaamheid wordt vergroot en een Lifesaver leert zelfstandig hulp te verlenen bij het aantreffen van een drenkeling. Daarnaast maakt het verlenen van eerste hulp ook onderdeel uit van de opleiding en is een EHBO diploma nodig vanaf Lifesaver 2. Wanneer alle diploma’s zijn behaald, is iemand een Lifesaver.


EHBO Diploma


Voor alle opleidingen hoger dan Lifesaver 2 is een EHBO diploma nodig.
Aan het begin van elk jaar wordt er een EHBO cursus, inclusief AED en reanimatie, via het Rode Kruis georganiseerd voor leden die nog geen diploma hebben.
Tevens wordt er jaarlijks een herhalingscursus aangeboden om de geldigheid van je diploma te behouden. Tijdens de herhalingscursus zal naast de algemene stof ook dieper ingegaan worden op specifieke kennis en vaardigheden die van toepassing zijn op situaties binnen de reddingsbrigade.